نویسنده = مرتضی دیناروندی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در پارک‌های شهری (منطقة مورد مطالعه: منطقة 6 شهرداری تهران)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 75-90

مرتضی دیناروندی؛ حمید رضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ احمدرضا یاوری؛ حمید تاسا


2. ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین در محیط زیست شهری با کاربرد سنجش از دور حرارتی

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 81-92

سید محمود هاشمی؛ سید کاظم علوی پناه؛ مرتضی دیناروندی


3. ارزیابی بصری منظر رود دره قشلاق به منظور توسعة گردشگری

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 133-144

محمدرضا مثنوی؛ حمید تاسا؛ محسن کافی؛ مرتضی دیناروندی