کلیدواژه‌ها = تصفیه آب
تعداد مقالات: 3
1. شیرین سازی آبهای شور و لب شوردست ساز با استفاده از تکنولوژی انجماد

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

مختار مهدوی؛ سیمین ناصری؛ امیرحسین محوی؛ مسعود یونسیان؛ محمود علیمحمدی


2. بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

عبداله رشیدی مهرآبادی؛ علی ترابیان


3. توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

مهندس مجتبی فاضلی؛ دکتر علی ترابیان