کلیدواژه‌ها = مدیریت پسماند
مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.22059/jes.2021.282754.1007872

غلامرضا نبی بیدهندی؛ امید حسن زاده مقیمی؛ امیر نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه


سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 861-873

10.22059/jes.2014.53003

محمدعلی عبدلی؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی رضازاده


بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در منطقة 9 شهرداری تهران

دوره 36، شماره 55، آذر 1389، صفحه 58-65

محمد علی عبدلی؛ مریم حیدری؛ عباسعلی کارگر