نویسنده = کمال غانمی
تجمع جیوه در کاکایی پازرد (Larus cachinnans) در بندر ماهشهر و منطقۀ شادگان

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 39-48

10.22059/jes.2015.53898

اسحاق هاشمی؛ علیرضا صفاهیه؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ کمال غانمی


مطالعه امکان استفاده از دوکفه‌ای Barbatia helblingii به عنوان پایشگر زیستی ترکیباتPAHs در سواحل بوشهر

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 141-148

معصومه محمودی؛ علیرضا صفاهیه؛ یدالله نیکپور؛ کمال غانمی