نویسنده = دکتر بهروز بهروزی راد
میران برداشت از جامعه پرندگان مهاجر آبزی استان گیلان

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس بهنام بلمکی؛ دکتر بهروز بهروزی راد؛ مهندس احمد براتی


مروری بر سازمان های بین المللی حیات وحش و جایگاه ایران

دوره 30، شماره 33، فروردین 1383

مهندس ابوالقاسم خالقی زاده؛ دکتر بهروز بهروزی راد