کلیدواژه‌ها = انرژی تجدیدپذیر
ارزیابی پتانسیل منابع زیست توده در استان خراسان رضوی به منظور تولید زیست انرژی

دوره 39، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 73-82

10.22059/jes.2013.35415

افسانه امینیان؛ محمدحسین عباسپور فرد؛ محمدحسین آق خانی؛ محمد‌حسین عدالت


نقش استفاده از انرژی خورشیدی در حفظ و احیای مراتع در مناطق خشک

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 13-22

10.22059/jes.2012.29096

سیدجمال فرج ا... حسینی؛ زهرا سلطانی؛ فرشته غیاثوند غیاثی