کلیدواژه‌ها = فیلتراسیون مستقیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب

دوره 32، شماره 39، تابستان 1385

عبداله رشیدی مهرآبادی؛ علی ترابیان


2. توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF)

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382

مهندس مجتبی فاضلی؛ دکتر علی ترابیان