کلیدواژه‌ها = کنوانسیون رامسر
کاربرد برنامه ریزی خطی در سنجش تحقق پذیری شاخص بودن تالاب شادگان با توجه به معیارهای کنوانسیون رامسر

دوره 46، شماره 3، آذر 1399، صفحه 421-436

10.22059/jes.2021.318819.1008143

اسما رافعی؛ افشین دانه کار؛ مهدی زندبصیری؛ مسعود باقر زاده کریمی


نبض گیری تالاب های حاشیه جنوبی دریای خزر (ایران)

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

مریم شکری؛ نصرت اله صفاییان؛ روجا صفاییان