نویسنده = هما ایرانی بهبهانی
تعداد مقالات: 5
1. روش شناخت و مستند سازی باغهای تاریخی ناشناخته ایران

دوره 39، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-156

هما ایرانی بهبهانی؛ ژاله شکوهی دهکردی؛ رضوان سلطانی


2. حفاظت و باز زنده سازی منظر رود درة دربند بر اساس الگوهای رفتاری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 127-134

هما ایرانی بهبهانی؛ شهرزاد فریادی؛ گلنار محبعلی


3. درهم تنیدگی منزلگاه عشایر آق‌اولر مریان با سکونتگاههای تاریخی تالشان

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 155-166

فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ بهرنگ بهرامی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ رویا ساعتیان


4. بررسی شاخصه‌های مناظر مقدس، نمونة موردی: "سیدان" در استان فارس

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 161-170

هما ایرانی بهبهانی؛ زیبا شیرزاد؛ علی‌اکبر مؤمنی


5. شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل‌گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی

دوره 36، شماره 54، تابستان 1389

هما ایرانی بهبهانی؛ بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ رویا ساعتیان