نویسنده = علی زنگی‌آبادی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس

دوره 37، شماره 59، پاییز 1390، صفحه 113-123

علی زنگی‌آبادی؛ محمود اکبری