نویسنده = نادر بهرامی فر
تعداد مقالات: 3
2. بررسی غلظت و منشأ ایزومرهای HCH در رسوبات رودخانۀ سیاهرود (قائمشهر)

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 255-260

کامیار طاهری؛ نادر بهرامی فر؛ حمید رضا مرادی


3. ارزیابی تجمع زیستی آفت‌کشDDT و متابولیت‌های آن در موی سر مادران باردار، با توجه به متغیرهای سن، تعداد موالید و میزان مصرف ماهی

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 39-84

ماندانا برقی؛ نادر بهرامی فر؛ عباس ساری؛ میرمهرداد میرسنجری؛ رضا دهمرده بهروز