نویسنده = بهرنگ بهرامی
درهم تنیدگی منزلگاه عشایر آق‌اولر مریان با سکونتگاههای تاریخی تالشان

دوره 38، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 155-166

10.22059/jes.2012.29020

فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ بهرنگ بهرامی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ رویا ساعتیان


شناسایی نقش ساختارهای طبیعی در شکل‌گیری منظر فرهنگی سکونتگاه باستانی تخت سلیمان با استفاده از فناوری نوین دورسنجی

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389

هما ایرانی بهبهانی؛ بهرنگ بهرامی؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ رویا ساعتیان


تأثیر سامانه های آبی در شکل گیری منظر باستانی پاسارگاد

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

بهرنگ بهرامی؛ بهناز امین زاده؛ فیروزه آقا ابراهیمی سامانی؛ newsha nn