نویسنده = ویکتوریا جمالی
تعداد مقالات: 4
1. تحول جمعیت در سیستان

دوره 16، شماره 16، زمستان 1370

ویکتوریا جمالی؛ دکتر محمود محمودی مجد آبادی


4. آبیاری سنتی درایران قنات

دوره 5، شماره 5، زمستان 1354

ویکتوریا جمالی