هزینه داوری و چاپ مقالات

هزینه داوری در این مجله 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقالات 400 هزار تومان است.

هزینه داوری پس از بررسی مقدماتی مقاله توسط کارشناس نشریه و هزینه چاپ پس از طی مراحل داوری و پذیرش مقاله قابل پرداخت است. لذا از واریز این هزینه ها پیش از موعد جدا خودداری فرمائید.

 

واریز هزینه ها از طریق زیر امکان پذیر است:
شماره شبا

IR830100004001070103006825

و شناسه واریز 30 رقمی 

310070174140107000000003102202 

بنام : تمرکز وجوه اختصاصی درآمد دانشگاه تهران نزد بانک مرکزی

جهت: حق داوری یا حق چاپ مقاله در مجله محیط شناسی 

نکته مهم: بدون ثبت شناسه واریز ، هیچ واریزی به حساب فوق انجام نمی شود

پس از واریز وجه، فیش واریزی باید حتما از طریق سامانه بارگذاری شود.