طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی فضای سبز

2 مشاور طراح سازمان پارک‌ها و فضای سبز زاهدان

3 استادیار موسسه مهرگان محلات، گروه مهندسی فضای سبز

چکیده

کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، به طور مداوم در معرض سیستم‌های گرد و غبار قرار می‌گیرد. طوفان‌های گرد و غباری، اثرهای زیان باری بر سلامت انسان، محیط زیست، اقتصاد و پوشش گیاهی بر جای می‌گذارند.کمربند های سبز شهری از آنجاییکه می‌توانند تا حد زیادی از ورود ریزگردها و آلودگی ها به شهرها جلوگیری کنند، ایجاد آنها در اطراف شهرها از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر همین اساس و به منظور بررسی تأثیر کاشت مخلوط در کمربند سبز بر کاهش میزان ریزگردهای موجود در هوا، این تحقیق در سال 1394 با هدف ارائه راهکاری بهینه جهت کاهش سطح ریزگردهای شهر زاهدان و رساندن میانگین غلظت آلاینده های هوا به محدوده هوای سالم(0-54 میکروگرم بر متر مکعب) انجام شد. در این مطالعه، ذرات معلق PM10 موجود در هوای شهر سنجیده شده، پس از مشخص کردن میانگین غلظت الاینده های هوا با استفاده از شاخص کیفیت هوا (AQI) ، آزمون‌ آماریTTEST انجام شد. نتایج نشان می دهند که در صورت افزایش سطح فضای سبز منطقه به 12 برابر سطح کنونی، میزان آلاینده‌های ورودی از سمت جنوب غرب به میزان 82% کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات