پاک ‌سازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش جامد سازی و تثبیت (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلفچگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق عملکرد فرآیند تثبیت و جامد سازی در حذف آلودگی خاک آلوده به ترکیبات نفتی از طریق سیمان و آهک و خاک رس اصلاح‌شده (آلی دوست) مورد بررسی قرارگرفته و سعی گشته که بهترین ترکیب در بین نمونه‌های بررسی‌شده به‌ویژه از نظر نشت آلاینده‌ها تعیین گردد. مطالعات رفتار نشتی آلاینده‌ها در فرآیند تثبیت و جامدسازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی در محل دفع پسماندهای شهرک صنعتی سلفچگان نشان داد که مخلوط خاک آلوده، رس اصلاح‌شده و سیمان و آهک، سبب تثبیت اکثر آلاینده‌های موجود در این خاک گردیده است. همچنین نتایج بررسی‌های انجام‌شده حکایت از آن داشت که نمونه حاوی 20 درصد سیمان و 30 درصد رس اصلاح‌شده در زمان گیرایی 28 روز بهترین کارایی را به لحاظ پارامترهای مختلف مؤثر بر کارایی روش جامد سازی و تثبیت در بین نمونه‌های مختلف داشته است. علاوه بر این بررسی توأم آزمایش اسکن میکروسکوپ الکترونی و آزمایش نشت نشان داد که دو دلیل در افزایش کارایی نمونه‌های جامد شده مؤثر بوده است یکی بالا رفتن میزان رس اصلاح‌شده که سبب افزایش قدرت جذب هیدروکربن‌های نفتی شده و دیگری کاهش حجم منافذ در ماتریس که سبب کاهش میزان نشت گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات