دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 181-364 

مقاله پژوهشی

1. مدل سازی تاثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی

صفحه 181-193

سحر شیبانی؛ بهروز ابول پور؛ امیر اسکندری


12. سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

صفحه 349-364

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور