برآورد ارزش اقتصادی آهن، آلومینیوم و مس قابل بازیافت در پسماند‌های الکترونیکی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 استاد گروه برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری آموزش محیط‌زیست، دانشگاه پیام‌نور، تهران

4 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران،

5 دانشجوی دکتری مدیریت محیط‌زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

چکیده

از مهم‌ترین مسائلی که بالاخص در دو دهۀ اخیر در خصوص توسعۀ صنایع الکترونیکی مطرح شده، پسماندهای حاصل از این صنایع است. این پسماندها به‌رغم داشتن مواد با‌ارزش برای بازیافت دارای مواد فوق‌العاده خطرناکی‌اند که در صورت بازیافت‌ و کنترل‌نشدن موجب آسیب به انسان‌ و محیط‌زیست می‌‌شوند.
اهمیت پسماند‌های الکترونیکی به علت فلزات سنگین مانند نیکل، کادمیوم، سرب و فلزات با‌ارزش قابل بازیافت مانند طلا، نقره، آلومینیوم، آهن، مس و ... در آن است. در این مطالعه سعی شده است ارزش اقتصادی فلزات آهن، آلومینیوم و مس در پسماند‌های الکترونیکی منطقۀ 6 تهران محاسبه شود. برای این منظور با توجه به نبود بانک اطلاعاتی معتبر در کشور در خصوص تولید این نوع پسماندها، به کمک پرسش‌نامه‌هایی، میزان تولید حال و آیندۀ پسماند‌های الکترونیکی با استفاده از روش‌های کمّی ‌محاسبه شد. این میزان در سال 1392 حدود 745 تن برآورد شد که بر اساس ارزش اقتصادی فلزات آهن، مس و آلومینیوم در بازارهای جهانی، ارزش این‌ها حدود 499000 دلار برآورد شد. انتظار می‌رود کل تولیدات پسماندهای الکترونیکی این منطقه تا سال 1402، حدود 1145 تن باشد و ارزش اقتصادی فلزات مذکور در آن‌ها حدود 850000 دلار برآورد شده است. برای بهره‌مندی از فواید اقتصادی این پسماندها ارائۀ سیستم یکپارچۀ مدیریت پسماندهای الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد. چنین سیستمی برای موفقیت، باید مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی این نوع از پسماندها را نیز در نظر گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
سایت اطلس کلان‌شهر تهران. 1392. Atlas.Tehran.ir.
سایت بورس لندن. 1392. Lme.com.
سایت شهرداری تهران. 1392. Tehran.ir.
دستور کار 21. 1992. منشوری برای آینده، ریو، کنفرانس زمین، 1992.
هیئت‌وزیران. 1383. آیین‌نامۀ اجرای مدیریت پسماندها مصوب سال 1383.
Araujo, M. G., Magirini A., Mahler C. F., Bilitewski, B. 2011. A model for estimation of potential generation of waste electrical and electronic equipment in Brazil, Waste management, 42, pp 123-131.
Betts, K. 2008. Producing usable materials from e_waste. Environ Sci Technol. 49, pp 6782-3.
Cobbing, M. 2008. Toxic Tech: Not in our Backyard.Uncovering The Hidden Flows of e_waste, Report from GreenPeac. International.http://www.greenpeace.org/content/belgiumlfrlpresslreports/toxic-tech. pp 126-132.
Dwivedy, M., Mittal, R.K. 2009. Estimation of future outflows of e-waste in India, Waste Management 30. pp 483-491.
Franchetti, M.J. 2009. Solid Waste Analysis and Minimization A System Approach. United States of America: McGrow Hill Companies. pp 230-233.
Mallawarachchi, H., karunasena, G. 2012. Electronic and electrical waste management in SriLanka: Suggestions for national policy enhancements. Journal of Resources, Conservation and Recycling, 68, pp 44-53.
OECD. 2001. Extended Producer Responsibility:a guidance manual for government. pp 76-81.
Oguchi, M., Sakanakura, H., Terazono, A., Takigami, H. 2012.  Fate of metals contained in waste electrical and electronic equipment in a municipal waste treatment process. Journal of  Waste Management, 32, pp 96-103.
Queiruga, D., Gonzalez B, J., Lannelongue, G. 2012. Evaluation of the Electronic Waste Management System in Spain. Journal of Cleaner Production, 24, pp 56-65.
Robinson, B. H. 2009. E_Waste: An assessment of global production and environment impacts, Science of the Total Environment, 32, pp 183-191.
UNEP. 2010. A report_recycling_form E_waste to resources. United Nation Environment Programme(UNEP). pp 80-95.
UNEP. 2005. Inventory Assessment Manual of E-Waste. http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/EWasteManual_Vol1.pdf
Wath, S.B., Vaydia, A.N., Dutt, P., Chakrabarti, T. 2010. A roadmap for development of sustainable E_waste management system in india. Science of the Environment. 72, pp 19-32.
Widmer, R., Oswald-Karpf, H., Sinha-Khetirwal, D., Schnellmann, M., & Boni, H. 2005. Global perspective on e-waste, Environmental Impact Assessment Review, 45 pp 436-458.