جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در تهران بزرگ

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل در سنجش آلاینده‌ها در سطح شهری مثل تهران، جانمایی ایستگاه‌های سنجش آلودگی است. هر نوع تحلیل علمی در زمینه آلودگی هوا و تصمیم‌گیری در مورد کاهش و کنترل آن به داده‌های آلودگی نیاز دارد‌. به‌همین منظور ایستگاه‌های سنجش آلاینده‌ها باید در مکان‌هایی قرار گیرند که نمایش درستی از وضعیت آلودگی را نشان دهند، بنابراین موقعیت مکانی ایستگاه‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است. در این مقاله این مهم مدنظر می‌باشد و با استفاده از جمعیت تهران و تعداد ایستگاه‌های کشورهای پیشگام در امر پالایش آلودگی هوا نسبت به جمعیت آنها، تعداد ایستگاه‌های لازم برای شهر تهران 56 عدد پیشنهاد شده‌است. با توجه به اینکه هم‌اکنون در سطح شهر تهران 7 ایستگاه سازمان حفاظت محیط زیست، 4 ایستگاه شرکت کنترل کیفیت هوا و 1 ایستگاه وزارت بهداشت (وزارت بهداشت چندین ایستگاه‌ دارد که فقط یکی از آنها اکثر آلاینده‌های معیار را اندازه‌گیری می‌کند) در اختیار دارند، می‌بایست 44 ایستگاه جدید دیگر جانمایی شوند. با عنایت به تعریف مقیاس‌های همسایگی (مناطق حومه‌ای) و چگال (مناطق پرترافیک و شلوغ)، به‌ترتیب 8 ایستگاه در مقیاس همسایگی و 36 ایستگاه در مقیاس چگال درنظر گرفته شده‌اند. برای جانمایی ایستگاه‌ها در مقیاس چگال از تحلیل همبستگی داده‌های ایستگاه‌های موجود استفاده شده‌است. همبستگی داده‌های موجود نشان می‌دهد که می‌بایست در غرب و جنوب ایستگاه مرکزی کنونی ویلا (ایستگاه خیابان نجات‌الهی سازمان حفاظت محیط زیست)، تمرکز بیشتری از ایستگاه‌ها وجود داشته باشد. با استفاده از این مهم حانمایی‌ها در مقیاس چگال انجام شده‌است.

کلیدواژه‌ها