خلاصه گزارش مقدماتی احیای باغ شاهزاده ماهان

نویسنده

چکیده

اخیرا وزارت فرهنگ وهنر باغ شاهزاده واقع در ماهان کرمان را بمنظور احیای آن بر اساس طرح وساختمان اولیه خریداری نموده است.
احیای این باغ منحصر به فرد نه تنها از نقطه نظر حفظ نمونه ای از هنر باغسازی سنتی ایرانی برای آیندگان دارای اهمیت شایانی است بلکه بطور مؤثری به زیبایی و شهرت شهر ماهان که بعلت وجود مقبره شاه نعمت اله ولی معروفیت خاصی دارد‘ کمک می کند.
این گزارش که بوسیله گروه اعزامی باغ گیاه شناسی آریامهر تهیه گردیده است صرفا بمنظور راهنمایی در مورد چگونگی احیاء باغ مذکور بصورت اولیه از نقطه نظر باغسازی و باغبانی می باشدو اجرای آن احتیاج به نظارت شخصی دارد که در مورد جزئیات و اصول باغسازی سنتی ایرانی آشنایی و مهارت کافی داشته باشد.
برای احیای عمارتها و سایر ساختمانهای این باغ به یک نفر آرشیتکت احتیاج است که دارای تجربه کافی د رمورد نحوه احیای آثار باستانی باشد.