رویشگاها و فلور منطقه ساحلی چمخاله – جیر باغ و تالاب ساحلی امیر کلایه

نویسندگان

چکیده

اهمیت اکولوژیکی – اکوتوریستی و حفاظت از طبیعت نواحی ساحلی جنوب دریای خزر – بویژه تالاب های بین المللی آن در استان های گیلان – مازندران و گلستان که مامن پرندگان مهاجر و آبزیان بسیاری است – اساس و انگیزه مطالعه فلوریستیک و بررسی رویشگاههای مسیری از نواحی ساحلی خزر که جلگه های ساحلی لنگرود و لاهیجان ( استان گیلان ) را دربر می گیرد – تشکیل داده است . ناحیه مورد مطالعه با ارتفاع متوسط 23- مترو مساحت تقریبی 8 هزار هکتار – از شرق به دریای خزر – از غرب به مرزهای غربی تالاب امیر کلایه و دیگر مناطق تالابی و ماندابی منطقه محدود می شود . این منطقه از شمال و جنوب بین پل اصلی روستای چمخاله و پل اصلی روستای جیرباغ قرار دارد . تالاب بین المللی امیر کلایه در این محدوده می باشد . پس از بحث و بررسی ارتباطات اقلیمی و اوضاع زمین شناختی منطقه مشخص گردید – 320 گونه گیاهی در منطقه موجود است که 105 گونه آن به رویش های تالاب امیر کلایه مربوط می شود . برخی از این گونه ها برای اولین بار از این منطقه در ایران گزارش شده اند . پاره ای دیگر نیز اندامیک حوزه هیرکانی می باشند . بیشترین اشکال زیستی مشاهده شده در منطقه شامل تروفیت ها و همی کریپتوفیت ها می باشند . از نظر کورولوژی گیاهان عمدتا به چندین سرزمین گیاهی تعلق دارند و سه رویشگاه آبی – ماسه ای و جلگه ای رویشگاههای اصلی منطقه را تشکیل می دهند . محدوده ها و ویژگی های هر رویشگاه شرح داده شده است .

کلیدواژه‌ها