کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تأثیر عوامل محیط زیستی بر مهاجرت‌های داخلی در ایران با تأکید بر خشکسالی

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 141-160

10.22059/jes.2023.338258.1008282

فائزه خواجه‌زاده؛ محمدجلال عباسی‌شوازی؛ رسول صادقی


تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 481-498

10.22059/jes.2014.51214

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده