کلیدواژه‌ها = جنگل شهری
تعداد مقالات: 2
1. برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی


2. آماربرداری از جنگل‌های شهری با استفاده از عکس‌های هوایی مطالعة موردی: منطقة شش تهران

دوره 35، شماره 51، پاییز 1388

زهرا اندرز؛ اصغر فلاح؛ جعفر اولادی؛ ساسان بابایی