کلیدواژه‌ها = منطقة شکار ممنوع درفک
تعداد مقالات: 1
1. زون بندی منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از GIS

دوره 33، شماره 43، پاییز 1386

محمد دهدار درگاهی؛ محمود کرمی؛ نعمت ا... خراسانی