کلیدواژه‌ها = استان تهران
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 709-718

سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپورسراسکانرود؛ سعید فیروزبخت


2. شناسایی و معرفی توده‌های جنگلی طبیعی استان تهران

دوره 34، شماره 46، تابستان 1387

هومن روانبخش؛ وحید اعتماد