کلیدواژه‌ها = مناطق حفاظت شده
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از روش "اندازه شبکه موثر" در ارزیابی کیفی مناطق حفاظتی تحت مدیریت ( مورد مطالعه: استان قزوین)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 539-554

آصف درویشی؛ نغمه مبرقعی؛ مریم یوسفی؛ شهیندخت برق جلوه