کلیدواژه‌ها = کلانشهر اهواز
سناریوهای پیش روی آینده ی تاثیرات ساختار فضایی و کارکردی کلان شهرهای ایران بر رشد و شیوع بیماری های واگیردار و COVID-19 (مورد مطالعه؛ کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.22059/jes.2021.305306.1008036

محمدرضا امیری فهلیانی؛ احمد رضایی؛ مقدسه ریاحی


سنجش ضریب مکانی آسایش صوتی در کلانشهر اهواز

دوره 43، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 349-364

10.22059/jes.2017.63083

مصطفی محمدی ده چشمه؛ فرشته شنبه پور