کلیدواژه‌ها = آلاینده‌‌های نفتی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی تغییرات غلظت هیدروکربن‌های نفتی در عمق‌های گوناگون خاک آلوده طی فرایند گیاه‌پالایی با استفاده از منطق فازی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 815-825

فریدا ایرجی آسیابادی؛ سید احمد میرباقری؛ علی اصغر بسالت پور


2. پاک‌سازی آلاینده‌‌های نفتی از خاک با بهره‌گیری از روش اکسایش پیشرفتۀ ترکیبی فنتون و سولفات رادیکال (مطالعۀ موردی: مسجد سلیمان)

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 277-287

الهام عظیمیان؛ علی کدخدائی؛ مجید بغدادی؛ اصغر اصغری مقدم؛ رضا مرادی