نویسنده = عادل سپهر
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم

دوره 42، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 411-426

زهرا عبدالله زاده؛ عادل سپهر؛ علیرضا راشکی