نویسنده = خلیل فرهادی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل خاک لندفیل ارومیه به‌منزلۀ لاینر جاذب کادمیوم در ساخت لندفیل مهندسی- بهداشتی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 653-663

فریبا عیسوند؛ بهنام دولتی؛ حسین پیرخراطی؛ کاظم بدو؛ خلیل فرهادی


2. بررسی تأثیر انرژی حرارتی،آهک و فسفات در غیرپویاسازی کادمیوم خاک آلوده

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 321-330

صفیه حسن زاد؛ حسین پیرخراطی؛ بهنام دولتی؛ خلیل فرهادی