نویسنده = رضا لاله زاری
بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 221-236

10.22059/jes.2014.50168

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی