نویسنده = رضا لاله زاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سناریوهای تغذیۀ مصنوعی با فاضلاب تصفیه‌شده بر کمیت و کیفیت آبخوان شهرکرد

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 221-236

رضا لاله زاری؛ سیدحسن طباطبائی؛ مجید خلقی؛ نبی الله یارعلی؛ علی اکبر صبا


2. خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت شهرکرد

دوره 36، شماره 53، بهار 1389

رضا لاله زاری؛ سید حسن طباطبائی