نویسنده = گاگیک بدلیانس قلی‌کندی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 9-16

گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور