نویسنده = گاگیک بدلیانس قلی‌کندی
استفاده از الکترولیز در ارتقای راهبری راکتورهای بی‌هوازی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 9-16

10.22059/jes.2013.29859

گاگیک بدلیانس قلی‌کندی؛ شروین جمشیدی؛ علیرضا ولیپور