نویسنده = آرش جوانشیر
شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-36

10.22059/jes.2012.29146

علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر