نویسنده = آرش جوانشیر
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی آلودگی فلزات سنگین در جنگل‌های مانگرو استان بوشهر

دوره 38، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 27-36

علی داوری؛ افشین دانه‌کار؛ نعمت الله خراسانی؛ آرش جوانشیر