نویسنده = مهران هودجی
تعیین آستانه تحمل باکتری‌ها به سرب، روی و کادمیوم در سه نوع فاضلاب صنعتی

دوره 36، شماره 56، اسفند 1389، صفحه 75-86

آزاده نصرآزادانی؛ آرزو طهمورث‌پور؛ مهران هودجی


بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیة جنوب شرق شهر اصفهان

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386

محمدمهدی قیصری؛ مهران هودجی؛ پیام نجفی؛ اتوسا عبداللهی