نویسنده = مهران هودجی
تعداد مقالات: 3
1. تعیین آستانه تحمل باکتری‌ها به سرب، روی و کادمیوم در سه نوع فاضلاب صنعتی

دوره 36، شماره 56، زمستان 1389، صفحه 75-86

آزاده نصرآزادانی؛ آرزو طهمورث‌پور؛ مهران هودجی


3. بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیة جنوب شرق شهر اصفهان

دوره 33، شماره 42، تابستان 1386

محمدمهدی قیصری؛ مهران هودجی؛ پیام نجفی؛ اتوسا عبداللهی