مدلسازی آزمایشگاهی انتقال و انتشار مونوکسید کربن در هوای داخل ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

چکیده

در دنیای مدرن انسان بطور متوسط حدود 90-70 درصد اوقات خود را در محیط‌های بسته می‌گذراند و بیشتر فعالیت‌های افراد در داخل چنین فضاهایی صورت می‌گیرد. وجود انواع آلاینده‌ها با غلظت بالا در فضای تنفسی انسان در خانه نقش تأثیرگذاری بر سلامت ساکنین دارد. بنابراین طراحی این فضاها بایستی به نحوی انجام گیرد که تضمین کننده تازگی و کیفیت مطلوب هوا در داخل ساختمان باشد. در این پژوهش، دینامیک انتقال و پخش پلوم آلودگی (گاز مونوکسید کربن) از یک منبع نقطه‌ای در محیط‌های‌ ساکن داخل ساختمان مورد مطالعه قرار گرفته است. پخش آلودگی در محیط متاثر از تاثیر توامان نیروهای شناوری و مومنتوم و آشفتگی‌های ناشی از آن است. در مدلسازی انتشار گاز در هوای داخل ساختمان، به دلیل عدد ماخ پایین و تغییرات ناچیز فشار جریان، سیال را می‌توان تراکم ناپذیر فرض کرد. از اینرو در این تحقیق آزمایشات در محیط آبی و با استفاده از تکنیک لیزری آشکارسازی فلورسنت انجام گرفته است. با شبیه سازی آزمایشگاهی فرآیند پخشیدگی جریان در محیط در نهایت مقادیر بدست آمده با مقادیر مجاز مونوکسیدکربن در محیط مقایسه گردید. در نتیجه ضرورت استفاده از تهویه مکانیکی به منظور ارتقای کیفیت هوای محیط مورد تاکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها