شیرین سازی و گندزدایی آب با استفاده از دستگاه یون‌زدایی خازنی با الکترودهای گرافن اکساید–دندریمر–نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در این تحقیق جهت گندزدایی و شیرین سازی آب، نانوکامپوزیت گرافن اکساید– دندریمر– نقره برای پوشش الکترودهای دستگاه یون‌زدایی خازنی سنتز شد. خصوصیات نانوذرات سنتز شده توسط آنالیز FTIR، TGA و FESEM مشخص شد. تأثیر پارامترهایی نظیر شوری به وسیله محلول آب نمک با میزان شوری 1000 تا 20000 میلی‌گرم بر لیتر، میزان کلی‌فرم ورودی 500 تا 100000 ام‌پی‌ان1 (MPN) و تأثیر زمان ماند در مدت زمان 5 تا 120 دقیقه مورد ارزیابی قرار گرفت. این سیستم قابلیت حذف یونها از آبی با میزان شوری 20000 میلی گرم در لیتر با راندمان 98% را در مدت زمان 90 دقیقه و قابلیت حذف 9/99% از 1000 ام‌پی‌ان کلی‌فرم ورودی را در مدت زمان 30 دقیقه، 10000 ام‌پی‌ان را در مدت 60 دقیقه داشتند. ولتاژ کاربردی این سیستم 2 ولت می‌باشد. این سیستم قابلیت جذب بالا در مرحله حذف یون‌ها و واجذب بالا در مرحله شستشوی الکترودها در مدت زمان چند دقیقه دارد، بنابراین می‌تواند به صورت پیوسته کار کند. به دلیل پیوند قوی دندریمر و گرافن اکساید و کمپلکس میان نانوذرات نقره و دندریمر احتمال انتشار نانوذرات نقره در آب وجود ندارد. بنابراین این سیستم یک راهکار مناسب و ایمن برای استفاده از نانوذرات نقره در تصفیه آب به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها