تاثیر بناهای بلند مرتبه بر آسایش حرارتی و زیستی عابران پیاده (نمونه موردی: خیابان بوعلی شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار/دانشگاه

چکیده

امروزه در اکثر کلانشهرها و شهرهای بزرگ رشد و توسعه ساختمانهای بلند مرتبه مشهود است و اثرات مثبت و منفی زیادی را برجای گذارده است. در این میان، یکی از جنبه های اصلی تاثیرگذاری ساختمانهای بلند مرتبه، تاثیر برآسایش اقلیمی است. روش انجام این پژوهش به این صورت که در ابتدا مولفه های موثر بر آسایش حرارتی با مطالعه ی و بررسی دیگاه صاحب نظران به دست آمد.برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارAutodesk Flow Design وEcotect Autodesk استفاده گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که برای برج آریان در فصل پاییز باید تمهیدات بیشتری برای ایجاد سایه استفاده کرد در فصل زمستان باید شرایط بهره گیری بیشتر از آفتاب و کاهش جریان باد را دنبال کرد.اما در برج زاگرس در فصول بهار تابستان و پاییز باید تمهیدات بیشتر را برای بهره گیری از سایه و جریان باد به کار گرفت و در فصل زمستان شرایط برای بهره گیری از آفتاب بیشتر کاهش جریان هوا مورد استفاده قرار گیرد. لذا این پژوهش تلاش می کند تا پس از بررسی تجارب عملی ونظری مطرح در این حوزه، اصول و رهنمود های طراحی را در مبحث آسایش حرارتی ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات