ارزیابی محیط زیستی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر تولید گازهای گلخانه ای: مطالعه موردی شهر ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده

آب از ضروری‌ترین عوامل توسعه انسانی بوده و ایران نیز ازجمله کشورهایی است که برای تأمین آب در مصارف مختلف، به‌خصوص آب آشامیدنی، دچار مشکل بوده و این مسئله از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان در راستای توسعه پایدار بوده است. از طرفی تجهیزات، انرژی و مواد شیمیایی مصرف‌شده در تهیه آب آشامیدنی، اثرات زیست‌محیطی‌ای در پی‌دارند که تشدید گرمایش جهانی به دلیل افزایش گازهای گلخانه‌ای، از جمله‌ی این آثار است. لذا در این پژوهش میزان گاز دی‌اکسید‌کربن معادل که عامل اصلی گرمایش جهانی است، با ابزار زیست‌محیطی ارزیابی چرخه حیات و با استفاده از نرم‌افزار SimaPro در چرخه‌ی آب آشامیدنی تخمین زده‌ شده است. برای این کار شهر ساری به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و تأمین آب از چاه‌های آب و همچنین در سه سناریو، جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آب سد شهید رجایی بررسی شده است. طبق نتایج بدست آمده چنانچه تأمین آب از محل سد شهید رجایی انجام پذیرد، میزان اثرات زیست‌محیطی (مقدار دی‌اکسید‌کربن معادل تولید شده) به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. همچنین در بین مراحل چرخه‌ی آب آشامیدنی، برداشت آب بیشترین تأثیر در تولید گاز دی‌اکسید کربنِ معادل را دارد. از بین عوامل مؤثر در تولید گاز دی‌اکسید کربن نیز، مصرف برق بیشترین تأثیر را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات