درخت سرخدار

نویسنده

چکیده

مطالعات فسیل شناسی نشان می دهد که قدمت درختان سرخدار بالغ بر 190 میلیون سال است و در نیمکره شمالی تا عرض جغرافیایی 61 درجه شمالی گسترده شده است . گونه سرخدار در جنگلهای شمال ایران به صورت پراکنده و یا به صورت توده یکدست موجود می باشد . حتی در ایران درخت 1000 ساله آن در روستای یخکش از توابع بهشهر توسط نگارنده مشاهده شده است . گونه ای است سایه پسند و اغلب همراه راش آن را می توان مشاهده کرد . در جنگل افرا تخته در علی آباد کتول گرگان جنگل 150 هکتاری آن موجود است که در آنجا گاهی درختانی به بلندی 18 متر و قطر یک متر مشاهده می شود . جامعه مشخص آن به نام Evonyno-Taxetum اسم گذاری شده است . مقاومت سرخدار به آلودگی هوا زیاد است . جنگلهای سرخدار دو اشکوبه هستند که اغلب این جنگلها توسط مردم قطع شده اند . از برگ و پوست درختان آن ماده تا کسول اخذ می کنند که در درمان سرطان مورد استفاده است ولی باید توصیه کرد که قطع درختان آن ممنوع گردد .