گزارش نهائی طرح کنترل دود وسائط نقلیه بنزینی تهران

نویسنده

چکیده

نگارنده از اینکه موفق به انجام این طرح عام المنفعه گردید خداوند را سپاسگذار است.
یادداشتهای مربوط به این پروژه در مهر ماه 1357 بپایان رسید و اینک با تأخیر 6 ماه گزارش نهائی تقدیم میگردد.
تأخیر‘ چند دلیل داشت اول سرگرم بودن کلیه اقشار مردم به مبارزات حق طلبانه که بخواست خدا با موفقیت کامل قرین شد. دوم اینکه نگارنده ترس از آن داشت که این گزارش نیز مورد سوء استفاده فرصت طلبان قرار گیرد. توضیح آنکه بسیاری از کارهای فنی و پژوهشی که توسط اینجانب و یا سایر محققین ارجمند این مملکت درگذشته انجام می شد اغلب با کمال تاسف مورد سوءاستفاده دیوان سالاران غارتگر دانشگاهی قرار می گرفت و با گذراندن نامه روی آن متن گزارشات را جهت خود عزیز کردن به فلان دفتر مخصوص و یا وزارت خانه ارسال می کردند و اغلب بدینگونه وسایل به خواسته های پلید سیاسی خود می رسیدند و این نشان می دهد که نه تنها‘ طبقه زحمتکش کارگر‘ کشاورز و دیگر محرومین این مملکت بلکه اغلب پژوهشگران و تکنوکرات های ملی و با ایمان این مرز بوم واقعا در رژیم گذشته "مستضعف " بوده اند.از همه بالاتر نگارنده با تجربیات گذشته باین نتیجه رسیده بود که انجام این طرح های مفید اجتماعی از عهده دولت هایی بر می آید که در اندیشه مردم باشند نه پر کردن کیسه خود‘ مگر طرح گاز سوز کردن وسائط نقلیه موتوری عمومی که قبلا به سازمان محیط زیست عرضه شد مورد تأیید همه جانبه کارشناسان داخلی وخارجی قرار نگرفت ‘ملاحظه کردید که بعلت فساد کامل دستگاه وعدم کارایی ‘ حتی نخست وزیری آنزمان هم نتوانست جز تشکیل جلسه کاری انجام دهد.
سخن کوتاه ‘ در زمانی که این گزارش تقدیم می شود دولت انقلابی با مسئله ترافیک و آلودگی هوای تهران رو در رو است. اگر برای این مشکلات راه حلی باشد مسلما دولت های مردمی شانس خیلی بیشتری برا ی موفقیت دارند انشاءالله