آلودگی آب دریا و سایر مسائل بهداشتی در پلاژهای سواحل شمالی

نویسنده

چکیده

اهمیت بهداشتی پلاژها در سواحل شمالی کشور با توجه به انبوه مردمی که همه ساله درفصول گرم به اینگونه نقاط تفریحی هجوم میاورند از نقطه نظر مسائل مختلف بهداشت عمومی درخور توجه فراوان می باشد.
همگام با ترقیات کشور در شئون مختلف در سالهای اخیر و بالا رفتن سطح رفاه عمومی و ازدیاد وسائط نقلیه خصوصی و همچنین ایجاد تسهیلات متعددی در کشوردر امر مسافرت مانند ساختمان راههای متعددی در کشور در امر مسافرت مانند ساختمان راههای متعدد وسیع واسفالته بین تهران و بنادر شمالی و ازدیاد وسائط حمل ونقل سریع و راحت و ارزان به تعداد مسافرین کنار دریانسبت به سالهای گذشته به طور محسوسی افزوده شده است . بطوریکه در فصل گرما بالاخص در روزهای تعطیل آخر هفته و تعطیلات دیگر تعداد جمعیت درشهرهای ساحلی شمالی خیلی بیشتر از ظرفیت قابل پذیرش این بنادر می باشد و در اینگونه مواقع عده زیادی از مردم که بدون جا مانده اند ناچارا مجبور به گذرانیدن شبها در داخل اتومبیل ویا کنار دریا هستند و از طرف دیگر باجاره بمردم واگذار می گردد اکثرا با وضع ابتدایی بنا گردیده و فاقد تسهیلات کافی و مناسب از نظر تآمین حوائج اولیه بهداشتی می باشند . دراینگونه بلاژها وضع تهیه آب آشامیدنی دفع مدفوع و فاضلاب‘جمع آوری و دفع زباله و بالاخره چگونگی تهیه و عرضه مواد غذایی بسیار نامناسب و ابتدایی بوده و بهیجوجه تطابقی با اصول کلی بهداشت عمومی ندارد.
کثرت جمعیت در روزهای تعطیل و نبودن جا و بیتوته کردن مردم در کنار دریا وفقدان تسهیلات دفع مدفوع و نظافت شخصی خود سبب بیشتر آلوده شدن آب دریا و محیط اطراف بلاژها و نامطلوب تر شدن شرایط محیطی آن می گردد. عدم آشنایی و با توجه به مسائل ابتدایی بهداشتی از یکطرف و فقدان مقررات و قوانین کافی از طرف دیگر در مورد روش استفاده از بلاژهای عمومی سبب ایجاد بی نظمی ها و اشکالات گوناگونی را در زمینه تأمین بهداشت محیط ورفاه عمومی در اینگونه نقاط تفریحی مینماید. فی المثل در مورد استحمام در آب دریا نه تنها همگی مردم دوش گرفتن و زودودن آلودگی ها را از بدن خود قبل از ورود بدریا عملی زائد و غیر ضروری می دانند بلکه اکثریت نیز دریا رامنبعی آلوده نشدنی ودائما پاک تصور نموده و بخود اجازه می دهند که هر گونه کثافاتی را در آن وارد نمایند‘ عده ای نیز بهیچوجه خود را موظف به استفاده از لباس شنا نمی دانند و با هر گونه لباس آلوده ای به آب می روند و حتی بکرات دیده می شود که اتوبوس ها وکامیونهایی مملو از جمعیت که اغلب اهالی دهات و شهرهای مجاور هستند ‘ بکنار دریا آمده و بطور دسته جمعی با لباس وارد آب می شوند این افراد ضمن شستن چرک بدن و لباسهای خود در آب حتی مبادرت بدفع ادرار و مدفوع نیز می نمایند و این خود بطوریکه بعدا بیان خواهد شد یکی از دلائل اولیه آلوده شدن آب دریا درپلاژهای عمومی می باشد.
عبور از راه اتومبیل رو از محوطه پلاژها واز میان انبوه مردم و عدم رعایت سرعت مجاز‘ صرف بی رویه مشروبات الکلی ‘ شکستن و ریختن شیشه ها بر روی شن و یا داخل آب ‘ موتور سیکلت و دوچرخه سوار ی و مصرف اغذیه فاسد و ناپاک و بسیاری عوامل دیگر سبب بروز حوادث و سوانح بسیاری در این پلاژها بالاخص در مواقع شلوغی می گردد.