نقش ویروسها در آب و فاضلاب

نویسنده

چکیده

آنچه که در این مقاله خواهید یافت مسئله افزایش آلودگی های ویروسی در آب می باشد. رشد فزاینده جمعیت انسان همراه با گسترش صنایعی که در روند کاری آنها آب نقش اصلی رادارد . همراه با مصرف آب در کشاورزی ‘ همگی دست در دست هم نیاز استفاده از آب تصفیه شده فاضلاب را بر همگان روشن می نماید. روشهای حذف ویروسهای بیماریزای از آب با روشهای فعلی تصفیه آب غیر کافی بوده و ویروسها می توانند حتی براحتی برای چندمین ماه درآب حضور فعال داشته باشند. مصرف آب آلوده به ویروس ممکن است انسان را مبتلا به بیماریهایی بنماید. گو اینکه در کشور ما مصرف صدفها و حلزونهای دریائی بعنوان محصولات غذایی رایج نمی باشد‘ اما در دنیا افراد بسیاری با خوردن آنها به بیماری مبتلا می گردند. و بالاخره از مکانیزم انتقال ویروسها از آب و از روشهای حذف آنها از آبهای آلوده نیز صحبتی بعمل آمده و بعضی از مشکلات کشور خودمان را دراین بابت مطالعه کرده و هشدارهای لازم به مسئولین داده شده است

کلیدواژه‌ها