طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان )

نویسندگان

چکیده

با توجه به رشد جمعیت – ارتقای سطح زنگی و کاهش سرانه آب و از سوی دیگر محدوده بودن منابع آبی – دسترسی به منابع آبی جدید ضروری است . از آنجایی که تصفیه پساب نسبت به سایر روشهای تهیه آب شیرین – مقرون به صرفه می باشد و از سوی دیگر جهت حفظ محیط زیست ملزم به تصفیه فاضلاب برای تخلیه به محیط زیست است – به منظور جلوگیری از بیهوده شدن مفهوم تصفیه – بهتر آن است که این پساب مورد مصرف مجدد قرار گرفته و به هدر نرود .
از جمله موارد استفاده مجدد از پساب تصفیه شده می توان به مصارف شهری – کشاورزی – تفریحی – آبزی پروری – تغذیه آبهای زیرزمینی و شرب اشاره کرد . در این مقاله امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب اکباتان براساس طرح مدیریتی ارائه شده بررسی گردید . در این راستا – علاوه بر بررسی کیفیت خروجی به لحاظ عوامل فیزیکی – شیمیایی و میکربی موارد دیگر از قبیل عوامل اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی نیز در نظر گرفته شده اند و در نهایت آنالیز هزینه – فایده در مورد گزینه مصرف مجدد انتخابی انجام شده است .

کلیدواژه‌ها