بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک

نویسندگان

چکیده

با توجه به رشد روز افزون جمعیت کشور در دهه های اخیر و وابسته بودن اقتصاد کشور به تولیدات نفتی و عدم وجود نظام مدیریت منطقی و افزایش مصرف سوخت های فسیلی – محیط زست و آبهای زیرزمینی در قطب های صنعتی به طور جدی مورد تهدید قرار گرفته است .مجموعه تاسیسات پالایشی و پتروشیمی انبارهای نفت و فرآورده ها – خطوط لوله – نیروگاه در منطقه شازند اراک از آبهای زیرزمینی استفاده نموده و طی فرایند تولید و انبار فرآورده های نفتی – در اثر تخلیه پساب ها و نشت مواد آلاینده – منابع آب – خاک و هوای دشت شازنده را مورد تهدید قرار می دهند . بر این اساس در فاطمه زمانی بهار 1378 لغایت زمستان 1378 نسبت به نمونه برداری فصلی پنج ایستگاه از آبهای زیرزمینی در محدوده پالایشگاه اراک اقدام شد و نمونه در شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافته و ترکیبات نفتی و روغنی – ترکیبات فنلی – ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه ای آروماتیک – TOC- COD آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت . میانگین غلظت ترکیبات فنی و روغنی TOC- COD به ترتیب برابر 81/0 و 13/7 و 9/1 میلی گرم درلیتر بوده همچنین میانگین غلظت ترکیبات فنی و ترکیبات هیدروکربنی چند حلقه ای آروماتیک نیز 76/0 و2/12 میکروگرم در لیتر است در مقایسه با مقادیر مجاز ترکیبات فنی و ترکیبات هیدورکربنی چند حلقه ای آروماتیک در آب شرب که به ترتیب 5/0 و 2/0 میکروگرم در لیتر می باشد بیشتر بوده وترکیبات یاد شده از مقادیر مجاز ترکیبات نفتی و روغنی برای مصارف کشاورزی و ابیاری که به ترتیب 10/1 و 200 میلی گرم در لیتر است کمتر میباشد .

کلیدواژه‌ها