ارزیابی اثرات ذرات هوابرد در هوای تنفسی کارگران در فضای یک کارخانه نساجی

نویسنده

چکیده

شناخت ناهنجار های تنفسی در محیط های پرگرد و غبار نقش مهمی در پیشگیری و کاهش هزینه های درمانی دارد . در این تحقیق – ذرات هوابرد از یک کارخانه بافت فاستونی به کمک یک پمپ مکنده مجهز به فیلتر PVC که به بدن کارگر وصل شده بود جمع آوری گردیده و سپس با بهره گیری از میکروسکوپ الکترونی SEM به بررسی مورفولوژی و اندازه ذرات گرد و غبار مستقر بر روی غشاء فیلتر پمپ پرداخته شد . اطلاعات به دست آمده در خصوص مورفولوژی ذرات جمع اوری شده و اندازه آنها می تواند در شناسایی هر چه بهتر علائم بیماریهای تنفسی و پیشگیری از ابتلا کارگران به این قبیل ناهنجاری ها اطلاعات جامعی در اختیار معالج قرار دهد .

کلیدواژه‌ها