کلیدواژه‌ها = معماری
ملاحظات طراحی معماری در کاهش آلودگی‌های صوتی محیط‌های درمانی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 141-154

10.22059/jes.2013.29869

کریم مردمی؛ هاشم هاشم نژاد؛ ملیحه باقری؛ کسری حسن‌پور رحیم‌آباد