نویسنده = هادی معاضد
بررسی پتانسیل گیاهان نی، تیفا و برموداگراس بر شاخص انتقال و انباشت سرب

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 361-372

10.22059/jes.2015.54987

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب


بررسی اثر گیاه نی و زمان ماند هیدرولیکی در بازده حذف سرب در تالاب مصنوعی افقی زیرسطحی

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 937-947

10.22059/jes.2014.53009

سعید طاهری قناد؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ نعمت اله جعفرزاده