نویسنده = سید حسین هاشمی
سهم بندی بار آلودگی ورودی از زیرحوضه‌ها به مخزن سد امیرکبیر با استفاده از مدل QUAL2K

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

سید حسین هاشمی؛ الهام قاسمی زیارانی؛ یوسف رنجکش


پیش‌بینی لایه‌بندی حرارتی سد در دست احداث بختیاری با استفاده از مدل CE-QUAL-W2

دوره 36، شماره 54، شهریور 1389

مهرداد نظریها؛ عرفان دانایی؛ سید حسین هاشمی؛ امیر‌حسین ایزد دوستدار


بررسی تأثیر عدم قطعیت ضریب زوال بر نتایج مدل سازی کیفیت آب رودخانة زرجوب

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

مهدیه عسگری شاهی؛ سید حسین هاشمی؛ تقی عبادی