نویسنده = عطاالله ندیری
بررسی آنومالی آرسنیک موجود در منابع آب سد سهند

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 61-74

10.22059/jes.2012.29149

عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ فریبا صادقی؛ حسین آقایی