بررسی غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی تالاب چغاخور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه کاشان

3 استادیار محیط زیست- دانشگاه شهرکرد

چکیده

آلودگی فلزات سنگین یکی از جدی‌ترین مسائل زیست‌محیطی در محیط‌های آبی است. تالاب چغاخور یکی از مناطق مهم بین‌المللی برای پرندگان است. به‌منظور تعیین آلودگی ناشی از فلزات در تالاب، غلظت فلزات آهن، روی، مس، منگنز و نیکل در 52 نمونه رسوب سطحی سنجش شد. شاخص‌های فاکتور آلودگی، غنی-شدگی و زمین‌انباشتگی به‌منظور برآورد میزان آلودگی رسوبات مورداستفاده قرار گرفتند. همچنین روش وزن‌دهی معکوس فاصله برای تهیه نقشه پهنه‌بندی فلزات در رسوبات استفاده گردید. نتایج نشان داد که غلظت متوسط مس، آهن، منگنز، نیکل و روی در رسوبات به ترتیب 75/15، 86/6076، 74/297، 07/30 و 87/29 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. با توجه به نتایج حاصل از فاکتور آلودگی، زمین‌انباشتگی و غنی‌شدگی، آلودگی قابل‌توجه و شدیدی از فلزات در رسوبات منطقه مشاهده نشد. بر اساس دستورالعمل کیفیت رسوبات، مشخص شد که تنها غلظت نیکل در رسوبات ممکن است اثر بیولوژیکی نامطلوب بر موجودات آبزی تالاب داشته باشد. اگرچه، نتایج حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی نیز نشان داد که تمام فلزات عمدتاً دارای منشا طبیعی هستند؛ اما الگوی مکانی غلظت فلزات در رسوبات چند لکه داغ را در تالاب نشان داد که به نظر می‌رسد فعالیت‌های کشاورزی ، فاضلاب‌های روستایی، صیادی و گردشگری از دلایل اصلی افزایش غلظت فلزات در این مناطق بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات